O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 69 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Projekty europejskie

 

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Projekty europejskie:

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Krajowe Oceny Techniczne

Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony, decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr 1/KJOT/WB/18 z dnia 06.08.2018, jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej. Na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych oznaczonych kodami (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233):

 • 1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego
 • 8. Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane
 • 13. Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
 • 18. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
 • 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze
 • 24. Kruszywa
 • 33. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
WIĘCEJ

V Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru

Termin:  20-21 maja 2020 r. Warszawa

Miejsce:

Hotel MARRIOTT w Warszawie

INSTYTUT KOLEJNICTWA

Cel konferencji:

 • Przybliżenie uczestnikom międzynarodowych trendów ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z międzynarodowych ośrodków badawczych.
 • Prezentacja Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Kolejnictwa.

 

W ZWIĄZKU Z   PANDEMIĄ  KORONAWIRUSA SARS-COV-2, TERMIN KONFERENCJI ULEGA PRZESUNIĘCIU NA JESIEŃ 2020 r. PO UZGODNIENIACH Z KOMITETEM NAUKOWYM ORAZ DOTYCHCZAS ZGŁOSZONYMI PRELEGENTAMI, PRZEDSTAWIMY NOWY TERMIN KONFERENCJI ORAZ HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA REFERATU.

 

IN CONNECTION WITH THE SARS-COV-2 VIRUS PANDEMIC, THE CONFERENCE DATE WILL BE POSTPONED TO AUTUMN 2020. AFTER AGREEING WITH THE SCIENTIFIC COMMITTEE AND PREVIOUSLY REPORTED SPEAKERS, WE WILL PRESENT THE NEW CONFERENCE DATE AND THE SCHEDULE OF INDIVIDUAL ACTIVITIES. THEREFORE, IT IS STILL POSSIBLE TO SUBMIT A PAPER.

WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

Facebook Intramail Intranet

LinkedIn Twitter XING

Cykl seminariów

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do brania udziału w seminariach naukowo-technicznym, organizowanym przez Instytut Kolejnictwa

Serdecznie zapraszamy.

 

WIĘCEJ

NEWSLETTER

Aktualne Terminy Kursów

Instytut Kolejnictwa serdecznie zaprasza w imieniu Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleń na rok 2020.

Formularz zgłoszenia

 

WIĘCEJ

Najnowsze publikacje

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 162

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  czytaj więcej


Referencyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego przez systemy z transmisją danych

Monografia autorstwa: Marek Pawlik  czytaj więcej


Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Monografia autorstwa J. Poliński  czytaj więcej


Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch  czytaj więcej


Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela  czytaj więcej


Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek  czytaj więcej


Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.  czytaj więcej


Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  czytaj więcej


Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS