O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 69 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Projekty europejskie

 

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Projekty europejskie:

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Krajowe Oceny Techniczne

Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony, decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr 1/KJOT/WB/18 z dnia 06.08.2018, jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej. Na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych oznaczonych kodami (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233):

 • 1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego
 • 8. Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane
 • 13. Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
 • 18. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
 • 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze
 • 24. Kruszywa
 • 33. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

Facebook Intramail Intranet

LinkedIn Twitter XING

Cykl seminariów

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowo-technicznym, organizowanym przez Instytut Kolejnictwa.

Seminarium "Zmienione TSI PRM - wyzwania dla producentów i użytkowników taboru", które  odbędzie się 10 marca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu.

Referat wygłosi: mgr inż. Marceli Lalik.

Przewidywany czas trwania: ok. 1,5 godz. Seminarium jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (wraz z ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) pocztą elektroniczną            do 5 marca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy

 

Program Seminariów IK w 2020 r.

 

WIĘCEJ

NEWSLETTER

Aktualne Terminy Kursów

Instytut Kolejnictwa serdecznie zaprasza w imieniu Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleń na rok 2020.

Formularz zgłoszenia

 

WIĘCEJ

Najnowsze publikacje

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 162

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  czytaj więcej


Referencyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego przez systemy z transmisją danych

Monografia autorstwa: Marek Pawlik  czytaj więcej


Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Monografia autorstwa J. Poliński  czytaj więcej


Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch  czytaj więcej


Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela  czytaj więcej


Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek  czytaj więcej


Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.  czytaj więcej


Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  czytaj więcej


Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS